Sayın Mütevelli üyemiz,

22 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlan Vakfımız Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı İç İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan 14.04. 2021 tarihli genelge uyarınca 17 Mayıs 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir.
Yönetim Kurulunca belirlenecek yeni tarih tarafınıza bildirilecektir.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Ahmet Altınel
Çağdaş Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı