Bağış Yapma Yöntemleri

Online Bağış

Hem sitemizdeki Online Genel Bağış bölümü aracılığıyla burs- bağış linkleri ile vakfımıza internet üzerinden bağış yapılabilmektedir.

Vakfımıza yapacağınız bağışların işlem açıklamasında; bağış içeriğini (Fon, Taziye, Mutlu Gün veya Diğer) mutlaka belirtiniz.

TL HESAPLARIMIZ HESAP NUMARASI IBAN NUMARASI

Kişi ve Kuruluşların Bağışları

Kişi ve kuruluşlar ÇEV'e şartlı ve şartsız veya burs bağışı yapabilmektedir. ÇEV'in önemli gelir kaynaklarından biri olan bu bağışlarla, ÇEV Burs Yönetmeliği çerçevesinde bağışı yapanın dilediği nitelikteki öğrencilere burs sağlanmaktadır. Ayrıca bunun gibi Vakfa okul ya da yurt yapımı için de şartlı bağışlar yapılmaktadır.

İsteyen herkes arzu ettiği miktarda bağış yapabilmektedir. Böylece ÇEV, tek başına burs verme ya da okul ve yurt yapma imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da milli eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır.

Vakfa Bağış Yapmak

Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine getirebilmesi, vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ile daha sonra yapılan bağışlara bağlıdır.

Genel olarak vakfa iki şekilde bağış yapılabilir. Bağış yapmak isteyen kişi sağ iken, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

Bir diğer bağışlama yöntemi ise vasiyetname düzenleme yolu ile olmaktadır. Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını veya tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Bu bağış şekline ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

Çağdaş Eğitim Vakfı, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.