Özetle aynen “Harika Yetenekler” projemizde gerçekleştirdiğimiz ülkemizin genç sanatçılarını birer dünya yıldızı haline getirme amacımıza benzer bir şekilde bu projemiz ile yetenekli gençlerimizin bilim alanında dünya çapında değerler olmaları sağlanacaktır.

Projenin kısa özeti de şöyledir.  “Üniversite hocalarından oluşturulacak bir bilim kurulu aracılığı ile sağlık,  mühendislik,  bilişim ve temel bilimler alanlarında seçilen öğrencilerden lisans eğitimleri boyunca başarı bursu verilecek ve devamında da yüksek lisans ve doktora eğitimleri planlanacaktır.

Lisans eğitimine başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması amacıyla vakfımızca burs verilmektedir. Bu öğrenciler arasında olağanüstü başarılı öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrenciler eğitim alanındaki bu başarıları sürdürme konusunda yeterli olanağı bulamıyorlar.

Vakfımızca bu konuda “Genç Yetenekler” adı altında bir proje başlatılmıştır fakat bu proje sadece “kültür ve sanat” alanında başarılı geçleri saptayarak eğitimlerini üstlenmiştir. Bu gençlerin Cihat Aşkın ve Fazıl Say gibi önemli sanatçılar tarafından belirlenip gerek yurt içi gerekse yurt dışı eğitimleri planlanarak gelecekte dünya çapında “kültür elçileri” olmaları planlanmıştır.

Bu projenin planlanan bir diğer yarısı ise “bilim” alanında olanıdır. Üniversite hocalarından oluşturulan “bilim kurulu” aracılığı ile sağlık mühendislik, Bilişim ve Temel bilimler alanından seçilen öğrencilere “başarı bursu” verilecektir Bu öğrencilerin lisans eğitimleri sürecinde danışman hocalarınca saptanan eksiklikleri tamamlanacak ve yüksek lisans ve doktora eğitimleri planlanacaktır. Bir anlamda bilimde “harika yetenekler” geliştirilecektir.

Türkiye’nin dünya bilimine katkı yapacak çağdaş bilim insanları kadrosunun temelleri atılacaktır. Her yıl bilim kurulu tarafından 20 civarında genç bilim insanı bu proje kapsamında çalışma olanağı bulacaktır. Bu gençler kendi bilim alanlarında doğru yönlendirmeleri yapmaktan uzaktır. Vakfımızın planlaması ile bu çok yetenekli öğrencilerin dünyanın en iyi bilim merkezlerinde eğitim almaları sağlanacaktır.

Türkiye’nin günümüzde yetişmiş dünya çapında “Türkolog”ları bulunmamaktadır. Birçok kuruluş bu alanda ihtiyacını Macaristan’dan gidermektedir. Benzer konu “arkeologlar” için de geçerlidir.

Sürdürülebilirliği de çok güçlü olan proje (Bilimin Harika Yetenekleri) kapsamında beraber çalışmamız çok anlamlı sonuçlar üretecektir.

Çağdaş Eğitim Vakfı olarak 2017 yılı itibariyle “Bilimin Genç Yetenekleri Projesi “ başlığı altında üçüncü bir alanda daha ülkemizin çağdaş eğitimine katkıda bulunmayı planlamış bulunmaktayız.

Söz konusu projenin uygulama konusunda  temel ilkeleri ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Standart  eğitim yaşamları sırasında vakfımızca burs desteği verilen ya da verilmeyen pek çok olağanüstü  başarılı öğrencinin lisans ve eğitim sonrası bu başarılarını sürdürme şansını bulamadıkları açık bir gerçektir.
  • Projemizin temel amacı aynen “SANAT” alanındaki girişimimiz  gibi bilim alanına da el atmak ve bu alanlardaki başarılı gençlere de lisans üstü eğitim yaşamlarında  yeterli desteği vererek onların da ülke ve dünya çapında “BİLİM İNSANLARI “ olabilmelerini sağlamaktır.
  • Proje kapsamına alınacak öğrencilerin  belirlenmesi ve üniversite hocalarından oluşan bir “BİLİM  KURULU “aracılığı ile sağlanacaktır.
  • Desteklenecek bilim dalları da Sağlık, Mühendislik, Bilişim ve Temel Bilimler olarak belirlenmiştir.
  • Belirtilen branşlarda lisans üstü eğitim bursu verilecek ve lisans eğitimleri sürecinde danışman hocalar tarafından saptanan eksikleri tamamlanarak lisans üstü ve doktora eğitimlerini planlanacaktır.
  • Türkiye’nin dünya bilimine katkı yapacak bilim insanları  kadrosunun temellerini atacak olan bu proje kapsamında ilk adım olarak 20 öğrencilik bir gurup oluşturulacak ve her yıl rakam yükselecektir.

Daha çok çocuğumuzun bugünü güzel yaşaması ve güzel bir gelecek düşlemesi için destekte bulunarak, daha umutlu bir yarın hayalimize siz de ortak olabilirsiniz!