Laik ve Bilimsel Eğitim, Atatürkçü Eğitimin Temelidir. LABEP kurucusu kurum temsilcilerinin Platform sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel başkanlığında 12 Ekim 2017 günü yaptığı Yürütme Kurulu toplantısı; 16, 17,18 Ekim tarihli Aydınlık gazetelerinde yanlış, eksik ve yanıltıcı içeriklerle haber yapılmıştır. Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) iki temsilcisi, 16 Ekim tarihli haberde öne sürüldüğü gibi, “Yürütme Kurulu toplantısı” talep etmemiş, ayda iki kez yapılan Yürütme Kurulu toplantısından önce 15-20 dakikalık bir görüşme isteği iletmiş ve bu istekleri kabul edilmiştir. TGB temsilcisi, “Platform tarafından dağıtılan ‘VELİ EL KİTABI’ adlı bildiride Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasına yer vermediğini, broşürde ‘Milli Eğitim’ ve ‘Atatürk’ vurgusu yapılmadığını” dile getirmiş ve “Bildirilerimizde Atatürk ve Milli Eğitimi saklayarak hata ediyoruz.” demiştir.Yürütme Kurulu Başkanı ve LABEP sözcüsü Prof. Dr. Aysel Çelikel, Veli El Kitapçığının bir bildiri metni değil; ülkenin bütününde, her kesimden, her görüşten veliye, ana-baba olarak çocuklarına ve okullara nasıl sahip çıkacaklarına ilişkin yol gösterici bir broşür olduğunu söylemiştir. Bu konuşmada farklı ideolojileri olan bütün siyasi partilerin adı geçmiş ve LABEP olarak ortak paydamızın tabanın tümünün benimsediği laik-bilimsel eğitim olduğu vurgulanmıştır. Laik ve bilimsel eğitim istemek, “Atatürk’ü sansürlemek” ya da dışlamak değil, Atatürk’le özdeşleşip O’nun mirasına sahip çıkmaktır. LABEP Atatürk ve Cumhuriyet konusundaki duyarlılığını; Kuruluşunu açıklayan 11 Şubat 2017, Öğretim Birliği Yasası’nın yıl dönümü olan 03 Mart 2017, Yeni Müfredat Taslağı’nı eleştiren 2. Ağustos 2017, Yeni Eğitim- Öğretim Yılının başlaması nedeniyle yayımladığı 13 Eylül 2017 tarihli basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurmuştur. TGB temsilcileri, biraz zaman ayırıp LABEP kurucu kuruluşlarının yayımlamış olduğu bildirileri okumuş olsaydı, bu eksik ve yanıltıcı eleştiriyi yapmazdı. TGB temsilcileri, toplantıda, dağıtılan veli kitapçığının hazırlanışına katılmadıkları için TGB adının Platform üyesi diğer kuruluşlarla birlikte arka kapakta kendilerinden habersiz yer almasını kabul etmediklerini dile getirmiştir.Oysa, Yürütme Kurulu, Platform Genel Kurulu katılımcılarının birlikte oluşturduğu sözleşme doğrultusunda, kendisine oy birliği ile verilen yetkiyi kullanarak kitapçığı yayımlamıştır. TGB temsilcileri belli ki bu yetkilendirmeyi anımsamamaktadır. TGB temsilcisi toplantıda, broşürün bir benzerinin “Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi” tarafından Kartal’da düzenlenen müfredat programları ile ilgili bir mitingde dağıtıldığını, bu mitingde “Kahrolsun Kemalist Diktatörlük” yazılı dövizlerin açılmış olduğunu da dile getirmiştir.LABEP’le ilgisi olmayan bir etkinlikte Veli El Kitabı’nın dağıtılmasını gerekçe göstererek orada kullanıldığı söylenen bir dövizin sorumluluğunu LABEP’e yüklemeye çalışmak, haksız ve akıldışı bir suçlamadır. Bu konuda hukuki işlem başlatacağımızı duyururuz. 17 Ekim tarihli Aydınlık’ta yer alan bir haberde ise, “Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasına sessiz kalan Çelikel…” gibi yanlış ve yanıltıcı bir ifade yer almakta üye kuruluşların Çelikel’e tepki gösterdikleri dile getirilmektedir.Üye kuruluşlardan yalnızca Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı, büyük bir olasılıkla yanlış bilgilendirildiği için, Aydınlık gazetesine “Milli değerlere ve Atatürk ilkelerine itibar edilmezse Platformdan ayrılırız.” şeklinde bir demeç vermiştir. Sayın CKD Genel Başkanının; hukuk, eğitim, Atatürk Devrimleri, sivil toplum kuruluşları, özellikle de laiklik ve kadın haklarına ilişkin efsaneleşmiş başarılarını ve tam bağımsız demokratik Türkiye idealine adanmışlığını yakından bilen biri olarak Aysel Çelikel adının yanında “kırmızı çizgiler”den ve ne anlama geldiği belli olmayan “gayri resmi çabalar…” dan söz etmesi yadırgatıcıdır. TGB temsilcisi, aynı toplantıda Yürütme Kurulu’na girmek isteğini belirtmiştir.Temsilciye, bunun yönteminin LABEP Genel Kurulu’nda seçim yapılırken aday gösterilmeleri olduğu anlatılmıştır. Ama Sayın Çelikel, haklı olarak, bir gençlik kuruluşuna Yürütme Kurulu’nda yer verilmesinin, diğer gençlik kuruluşlarıyla bir ayrımcılık yaratabileceğini; bunun tepkilere yol açacağını; TGB ısrar ederse, kısır çekişmelerle uğraşılacağından işlerin yürüyemeyeceğini; bu durumu onaylamadığı için, böyle olursa kendisinin çekileceğini ifade etmiştir. Eğer amacımız gerçekten “ulusal birliği ve bütünlüğü” sağlamaksa, kavram kargaşası ve kavgaları içinde yok olmak yerine, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde ortak paydalarımıza sıkı sıkı sarılmalı; bütün yurttaşların eşdeğerde olduklarını unutmayarak “BİZ” olmayı öğrenmeliyiz. Kanımızca, Aydınlık Gazetesi’nin, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği’nin (CKD) Sayın Prof. Dr. Aysel Çelikel’e ödenmesi çok zor bir “özür” borçları bulunmaktadır. Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) Yürütme Kurulu