2021 yılı 20. Milli Eğitim Şurası’nda alınan bir kararla” okul öncesi eğitim dönemi sırasında çocuklara zorunlu din eğitimi verilmesi” önerisi çok açık bir şekilde Anayasa’nın değişmez maddelerinden olan LAİKLİK ilkesine aykırı olmanın yanında pedagoji – çocuk eğitiminin temel kuralları açısından da asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Temel eğitimde dinsel eğitimi zorunlu hale getirmek için oluşturulan 4+4+4 modelinin sakıncaları ortada iken dinsel eğitimi temel eğitimin de öncesinde başlatmak amacını güden bu girişimin çağdaş eğitimin evrensel kurallarına aykırı olduğu kesin bir gerçektir. Her koşulda laik ve çağdaş eğitimin önemini ve gerekliliğini savunan Çağdaş Eğitim Vakfı olarak bu önerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmaması görüşümüzü kamuoyunun bilgisine önemle sunuyoruz.

 +90 (212) 297 69 79 (3 hat) / 13-14
 +90 (212) 361 41 52

sekreterya@cev.org.tr
http:/// www.cev.org.tr

ADRES: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
No:53  Taksim – İstanbul