Çağdaş Eğitim Vakfı : ÇEV
 
Okunası Kitaplar
KAMUOYUNA DUYURU
Yazdır Bu yazıyı arkadaşıma gönder!

                                    

 

                            KAMUOYUNA   DUYURU                    17.12.2010

 

 

 

Özel Yetkili Savcılıkça yürütülen iddia olunan Ergenekon soruşturması kapsamında 13 Nisan 2009 tarihinde, ÇEV Genel Merkezinde ve  o tarihteki Vakıf Başkanı  Sayın Gülseven YAŞER’in ikametinde aramalar yapılmış ve Vakfın çok sayıdaki bilgi, belge, doküman ve dijital verisine el konulmuştur.

 

Gerek 13 Nisan 2009 tarihinde ve halen de rahatsızlığı nedeni ile yurt dışında tedavisi devam etmekte olan Vakfımızın Kurucu Başkanı Sayın Gülseven Yaşer hakkında, varlığı hakkında kamuoyunun ötesinde bizzat yargılamayı yapan Mahkeme nezdinde de kesin şüphelerin olduğu kararlarına yansıyan, iddia olunan Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma gerekçesi ile iddianame hazırlanarak dava açılmıştır.

 

Sayın Yaşer, doktorlarının kendisine izin vermesi ertesinde en kısa sürede ülkemize gelecek ve bu sürece karşı gereken yanıtı bizzat verecektir.

 

1994’ten beri, ülkemizin laik, bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını sağlamak, akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen, araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek olmak, çağdaşlaşmanın da en önemli adımlardan birinin, hatta ilkinin eğitim olduğu düşüncesiyle eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak, bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında hizmete sunmak, eğitimin her düzeyinde, öğretim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek üzere kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşeni bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiş olan Çağdaş Eğitim Vakfı, 20 binin üzerinde öğrencimize burs vermiştir.

 

Genç Yetenekler Projesi gibi projelerle kültür sanat alanlarında yetenekli gençleri tespit edip, dünya çapında önemli kültür ve sanat elçileri olması yolunda kendilerini destekleyen Çağdaş Eğitim Vakfı’nın,  gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandığı saygınlığı ve itibarını yok etmeye yönelik; Seneler öncesinde maddi gerçekliği açığa kavuşan savlar hakkındaki mesnetsiz haberlerin yeniden ve sorgulanmaksızın bazı yayın organlarında yer bulması ve  okurlara aktarılması sonucu, Vakfımız  ve değerli kurucuları ile üyeleri yıpratılmaya, karalanmaya  ve yıllarca çeşitli platformlarda mücadele ettiği terör örgütleri ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır.

 

Basında çıkan haberlerin aksine, ÇEV hakkında bugün itibariyle herhangi bir idari veya cezai bir soruşturma bulunmamaktadır.

 

Nitekim basında bu konuda çıkan haberlerin aksine, aynı odaklarca gerçekleştirilen bir komplo süreci ertesinde açılan PKK’lılara burs verildiği gerçek dışı savına dayalı davada, İstanbul 3 Nolu DGM’nin 2002/246 Esas sayılı dosyasından yapılan yargılama neticesinde, Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2003 yılında beraatlerine karar verilmiş ve bu karar da Yargıtay tarafından 2004 yılında onanmıştır.

 

Bu mesnetsiz savlarla ilgili olarak, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Yöneticileri Sayın Gülseven Yaşer ile Sayın Eymen Sezerman’ın yöneticilikten azledilmesi talep edilmiş, ancak Beyoğlu 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.10.2005 tarih ve E: 2003/704, K: 2005/439 sayılı ilamına konu dosyadan dava reddedilmiş ve ilam Yargıtay 18 nci Hukuk Dairesi’nin 26.06.2006 gün ve E: 2006/2802, K: 2006/5256 sayılı kararıyla onanmıştır.

 

Aynen İddianamede ileri sürüldüğü gibi, Zaman International Newspaper Avrupa Gazetesi’nin 10.05.2008 tarihli nüshasında, “ÇEV Başkanı Yaşer’in ABD’ye Yerleştiği İddia Edildi” başlıklı bir haber yapılmış ve bu haberde de Sayın Yaşer’in kaçtığı gibi çirkin bir isnada ve ÇEV tarafından da PKK’lılara burs verildiği gibi mesnetsizliği bilinen bir sava bir kez daha yer verilmiştir.

 

Bu haber aleyhine Ankara 26 ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.07.2009 gün ve E: 2008/261, K: 2009/236 sayılı ilamına konu dosyadan dava açılmış, ilgilerin mesnetsiz savları hakkında hiçbir somut kanıt sunamamalarına rağmen Sayın Mahkemece istemde bulunulan tazminat talebi reddedilmiş, ancak Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesi’nin 06.07.2010 tarih ve E: 2009/10459, K: 2010/8232 sayılı kararıyla tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünden ilam bozulmuştur ve yargılama halen devam etmektedir.

 

İddianame bağlantılı haberlerde, ÇEV hakkında Jandarma Genel Komutanlığı’nda PKK’lılara burs verildiğine dair bir rapor olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık, İddianamenin hazırlanmasından seneler önce yine Zaman Gazetesi’nin 07 Ağustos 2008 tarihli nüshasında “Jandarma, ÇEV’in terörist yakınlarına burs verdiğini belgeledi” ve “ÇEV’in terörist yakınlarına burs verdiği tescillendi” başlıklı haberlerde, Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “1800 Deniz Yıldızı” projesiyle ilgili olarak, dönemin Jandarma Genel Komutanı Sayın Işık Koşaner’in talimatıyla inceleme başlatıldığı ve Vakıf tarafından “terör örgütüne yardım edenlerle akrabaları arasında PKK, DHKP-C ve Hizbullah üyesi olan öğrencilere burslar verildiğinin tespit edildiği”ne dair bir rapor hazırlandığı ileri sürülmüştür.

 

Bu haber aleyhine açılıp tazminata hükmedilen Ankara 17 nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.03.2010 tarih ve E: 2008/306, K: 2010/58 sayılı ilamına konu dosyadan, yargılama aşamasında Jandarma Genel Komutanlığı’na müzekkere yazılarak böyle bir rapor olup olmadığı sorulmuş, Komutanlığın 18 Mayıs 2009 tarih ve 183284 sayılı yanıtında, “Yapılan inceleme neticesinde Vakıf ve yöneticileri hakkında, PKK sempatizanı öğrencilere burs verilip verilmediği ve bu konuda dava açılıp açılmadığına ilişkin herhangi bir bilginin Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında bulunmadığı” bildirilmiştir ki, İddianameyi düzenleyen Savcılar tarafından basit bir yazışma yapılmış olsa idi, bu gerçek dışı isnatlara yer verilmeyeceği tartışmasızdır.

 

ÇEV hakkında basında çıkan haberlerde, İddianame bağlantılı olarak ileri sürülen mesnetsiz diğer bir sava gerekçe olarak, 23.01.2002 tarihli Hayricanoz rumuzlu kişiye Sayın Yaşer tarafından gönderildiği savlanan elektronik posta gösterilmiştir.

 

Seneler önce yargı kararlarıyla sabit olduğu üzere, İddianamede ileri sürülenin aksine, Sayın Gülseven Yaşer tarafından “Hayricanoz” rumuzlu bir kişiye anılan elektronik postanın gönderildiği savı tamamen gerçek dışıdır.

 

Bu elektronik postanın kendisine gönderildiği iddiasında bulunan kişi hakkında yapılan şikayet ertesinde İstanbul Valiliği tarafından 24.12.2002 tarihinde soruşturma izni verilmiş ve bu kararda; “hayricanoz” elektronik posta adresinin ve “Mesut” isimli kişinin kim tarafından kullanıldığı açıkça belirtilmiştir.

 

Nitekim, bizzat Sayın Yaşer’in internet sağlayıcısı Superonline Yetkilileri, kendisi tarafından bu elektronik postanın gönderilmediğini yazılı olarak teyit etmişlerdir.

 

Aydınlar ve yurtseverlerin hedef alındığı soruşturmalar sarmalı sürecinde, Ulusumuzun çıkarları ve devrim kanunları konularında duyarlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk Halkının çağdaş bireylerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yıpratılmasının amaçlandığı kamuoyunun takdirinde olup, Beşiktaş-İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na seneler önce 23 Ocak 2009 tarihinde isnat edilen suçlamaların mesnetsiz olduğuna dair belgelerin sunulmasına ve havale eden Sayın Savcı tarafından da “Aydınlandığı ve aydınlatıldığı için teşekkür edilmesine” rağmen, maddi gerçekliklerden yoksun bilgilere dayalı olarak kendileri tarafından aynı savlara yer verilmesinin takdirinin gereğini, Yüce Türk Ulusu tarihin şaşmaz değer yargılarıyla yerine getirecektir.

 

Tüm bu mesnetsiz isnatlara Yüce Türk Adaleti’nin gereken yanıtı vereceğine, Çağdaş Eğitim Vakfı’na gönül verenlerin inancı tamdır.

 

Sayın Yaşer’in de en kısa sürede aklanacağı kesin inancıyla ve Vakfımızı yayın organlarında karalamaya yönelik girişimlere karşı ilgililer hakkındaki tüm idari, cezai ve hukuki yasal haklar saklı kalmak üzere, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  aynı inançla ve kararlı bir şekilde, kuruluş amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

Prof.Dr. Ahmet Altınel

 

Çağdaş Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

 
Proje Öneri Formu